szkoła podstawowa W MROKOWIE

dyr. Małgorzata Perzyna

SP im. Marii Konopnickiej w Mrokowie
ul. Marii Świątkiewicz 2A
05-552 Wólka Kosowska

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Mrokowie obchodziła 100-lecie istnienia. Zapraszamy na relacje z wydarzenia – https://www.youtube.com/watch?v=-VomxJmzeLI

Po reformie sytemu oświaty Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie, w skład którego wchodziły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego, funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi.

Historia

Po raz pierwszy dzwonek, zwiastujący nowy rok szkolny, zabrzmiał w Mrokowie 1 września 1923 roku. Na przestrzeni ponad 90-ciu lat zaszły ogromne zmiany, zarówno w strukturze, jak i bazie lokalowej szkoły. W latach dwudziestych ubiegłego wieku dzieci uczyły się w izbach wynajętych od miejscowych gospodarzy. Na początku 1935 r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, działania którego doprowadziły do powstania w bardzo krótkim czasie nowego budynku z czterema salami lekcyjnymi. Budynek ten przetrwał aż do roku 1996 r. Długoletnim dyrektorem szkoły była pani Maria Świątkiewicz (1935-1963). Jej imieniem nazwano ulicę, przy której znajduje się szkoła w Mrokowie.

W 1971 r., realizując wcześniejsze plany rozbudowy szkoły, wzniesiono pawilon z trzema klasami i dwiema pracowniami. Obecnie, po gruntownej modernizacji, mieści się w nim filia Banku Spółdzielczego.

Pamiętną w historii szkoły datą stał się dzień 12 XI 1991 r. – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

23 V 1995 r. Szkoła Podstawowa otrzymała imię wielkiej polskiej poetki Marii Konopnickiej.
1 IX 1999 r. utworzony został Zespołu Szkół Publicznych, w skład którego weszła sześcioklasowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

23 V 2003 r. odbyły się główne uroczystości związane z obchodami 80 -lecia istnienia szkoły w Mrokowie.

30 V 2008 r. Gimnazjum otrzymało imię poety, księdza Jana Twardowskiego.

22 V 2015 r. odbyła się uroczystość 20 – lecia nadania szkole imienia Marii Konopnickiej.

16 IX 2016 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej hali sportowej, kompleksu boisk oraz zmodernizowanego budynku szkoły.

Szkoła obecnie

Od września 2016 r. do Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie uczęszcza 644 uczniów – 432 do Szkoły Podstawowej, 163 do Gimnazjum i 49 do dwóch oddziałów przedszkolnych. W naszej szkole uczy się 102 uczniów pochodzenia azjatyckiego, dla części z nich zorganizowana jest nauka języka polskiego jako obcego. Łącznie w Zespole jest 31 oddziałów. Z tak liczną grupą uczniów pracuje 86 nauczycieli. Wszyscy oni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Wielu ukończyło także studia podyplomowe, uzyskując kwalifikacje do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów. W szkole zatrudnionych jest trzech psychologów, trzech pedagogów (w tym jeden pełniący funkcję pedagoga kulturowego), trzech logopedów, trzech pedagogów terapeutów i dwóch bibliotekarzy.

Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przechodzenia przez Aleję Krakowską czuwa strażnik szkolny.

Szkoła posiada nowoczesne sale lekcyjne z podłączeniem do Internetu i tablicami multimedialnymi, dwie pracownie komputerowe, nową halę sportową z zapleczem o powierzchni 2,5 tyś. m 2 (a w niej: trzy boiska do gier zespołowych oraz widownia dla ponad 200 osób, boisko do piłki nożnej, siłownia, sala fitness). Zewnętrzne obiekty sportowe, którymi dysponuje nasza szkoła, to: dwutorowa bieżnia ze skocznią , dwa place zabaw, korty tenisowe i boiska ze sztuczną nawierzchnią ( do piłki nożnej i koszykówki). W szkole działają: świetlica, biblioteka w nowej lokalizacji, stołówka i gabinet medycyny szkolnej. Na zewnątrz budynku urządzony został w pełni profesjonalny ogródek meteorologiczny. Powodem do dumy są tereny zielone wokół szkoły, które już od wczesnej wiosny wyglądem przypominają ogród botaniczny.

Szkoła to nie tylko lekcje!

Od wielu lat w naszej szkole odbywa się szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe i koła zainteresowań, SKS, chór szkolny i zespół instrumentalny.

Bardzo bliskie są nam zagadnienia związane z szeroko rozumianą ekologią. Bardzo aktywnie działa koło Młodzi Ekolodzy, uczniowie podejmują szereg działań, zmierzających do popularyzowania tematyki ekologicznej wśród społeczności szkolnej oraz w środowisku lokalnym. Od wielu lat prężnie działa koło meteorologiczne, które realizuje cykliczny projekt edukacyjny „Warunki pogodowe w Mrokowie w półroczu zimowym”. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Często odnoszą sukcesy, godnie reprezentując szkołę, gminę i powiat. Spektakularne sukcesy odniosła uczennica Patrycja Sadkowska, która już wpisała się do historii szkoły, gdyż
w czasie nauki w gimnazjum została laureatką aż trzech konkursów kuratoryjnych: z biologii, historii i języka polskiego. Szczególnymi osiągnięciami szkoła może poszczycić się również
w konkursach: recytatorskich, matematycznych, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, religijnych, wiedzy o prawie oraz lingwistycznych. Uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby innych osób. W szkole aktywnie pracuje Klub Wolontariatu, współpracując z Fundacją Dobra Wola oraz koło PCK, współpracujące z Domem Seniora Sekwoja.

Dbamy o rozwijanie u uczniów umiejętności komunikacji w językach obcych, od kilku lat realizujemy wymianę międzynarodową ze szkołą węgierską oraz w ostatnim roku również ze szkołą słowacką.

W szkole działa drużyna zuchowa „Leśni ludzie”.

Placówka nasza jest szkołą wielokulturową, realizujemy wiele projektów związanych z edukacją globalną, upowszechniając tę tematykę wśród uczniów. Projekty, realizowane często przy wsparciu instytucji zewnętrznych i fundacji, służą zwiększeniu kompetencji interkulturowych personelu szkoły, uczniów oraz środowiska szkolnego, a także budowaniu dialogu międzykulturowego.

W naszej szkole podejmowanych jest także wiele działań związanych z upowszechnianiem czytelnictwa i promocją książki.

Dużym powodzeniem cieszy się reaktywowana w październiku 2005 r. Szkolna Kasa Oszczędności, a nasi wychowankowie, to najlepiej oszczędzający uczniowie w gminie.

Powodem do dumy są dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE w Warszawie. Są one wyższe niż średnie w województwie mazowieckim i powiecie piaseczyńskim i plasują nasze gimnazjum w staninie wysokim i bardzo wysokim, a w roku szkolnym 2015/16 osiągnęliśmy stanin najwyższy w części humanistycznej z języka polskiego. Nasi absolwenci bez lęku
i kompleksów przekraczają progi wielu renomowanych warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, wiodąc niejednokrotnie prym wśród swoich rówieśników.

Szkoła bierze udział w realizacji wielu programów unijnych

 • Programy realizowane przez gimnazjalistów:
 • Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w grudniu 2012 r. zakończyli udział
  w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania”.
 • Projekt „Szkoła w Mrokowie –  szkołą europejską” 2015-2016 realizowany przez 8 nauczycieli różnych specjalności
 • „Szkoła Marzeń”( 2005-2008 )
 • „Zagrajmy o sukces” (2010-2011)
 • „e-Akademia Przyszłości”(2010-2013)

W przeciągu trzech ostatnich lat nasza szkoła uzyskała szereg certyfikatów:

 • Szkoła Dobrego Wychowania
 • e-Szkoła Kompetencji Kluczowych
 • Szkoła bez przemocy
 • As-y – Adepci Segregacji – Kampania edukacyjna Gminy Lesznowola
 • Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń
 • Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
 • Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna

W tym roku szkolnym realizowane są działania, zmierzające do uzyskania kolejnych: Biblioteka przyjazna uczniowi, Świetlica szkolna – przestrzenia dla edukacji, rozwoju i zabawy, Szkolny klub ekologów oraz Szkoła otwarta na wielokulturowość.

W ostatnich latach w szkole gościli:

 • Kard. Józef Glemp – Prymas Polski
 • Ks. biskup Tadeusz Pikus
 • Ks. biskup Piotr Jarecki
 • Kamila Skolimowska – mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Sydney;
 • Krzysztof Hołowczyc – najsłynniejszy polski kierowca radiowy;
 • Jerzy Engel i Andrzej Strejlau – byli trenerzy reprezentacji Polski w piłce nożnej;
 • Michał Listkiewicz- piłkarski sędzia międzynarodowy
 • Anna Jakubczak – finalistka igrzysk olimpijskich w Sydney i Atenach;
 • Paweł Czapiewski- brązowy medalista mistrzostw świata i złoty medalista halowych mistrzostw Europy w biegu na 800 m.
 • Andrzej Zalewski – dziennikarz radiowy, słynne „Eko radio”
 • Muniek Staszczak – lider zespołu T. Love
 • Barbara Książkiewicz – piosenkarka
 • Magdalena Strużyńska, Dariusz Jakubowski, Cezary Domagała, Michał Chorosiński – aktorzy
 • Mariola Pryzwan i Wanda Chotomska – pisarki
 • Małgorzata Flis – malarka
 • Aleksander Doba – kajakarz
 • „Excel”- zespół muzyczny z Nowej Zelandii

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Na przestrzeni minionych lat szkoła wypracowała już wiele tradycji. Należą do nich między innymi coroczne Wieczornice Bożonarodzeniowe, które zyskały ogromne uznanie wśród szkolnej i lokalnej społeczności. Każdego roku rozbrzmiewa w naszej szkole sygnał WOŚP, a przygotowywane przez uczniów, przy wsparciu rodziców i pod kierunkiem nauczycieli atrakcje, przyciągają do szkoły coraz liczniejszą publiczność. Działania szkoły aktywnie wspierają rodzice, przygotowując każdego roku otwartą imprezę ogólnoszkolną z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu. Wzrastająca liczba uczniów cudzoziemskich skłoniła nas również do podejmowania działań przybliżających inne kultury np.: Obchody Chińskiego Nowego Roku, w których realizację włączają się aktywnie asystenci kulturowi oraz rodzice uczniów pochodzenia azjatyckiego. Działania, realizowane w szkole, są popularyzowane poprzez systematycznie aktualizowaną stronę internetową szkoły oraz publikowane na łamach prasy lokalnej Biuletynu Lesznowolskiego.

Małgorzata Perzyna
Dyrektor ZSP w Mrokowie

GALERIA

POWRÓT