×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Harmonogram został przygotowany na podstawie uchwał nr:

  • 281/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
    i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 08 października 2020, poz. 9393);
  • 311/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 19 listopada 2020 r., poz. 11363);

Z nieruchomości w zabudowie letniskowej odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się co 2 tygodnie

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 do pobrania:

Skip to content