×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

ABC segregacji odpadów komunalnych!

Jak prawidłowo przygotować worki i pojemniki do odbioru odpadów komunalnych? W jakich kolorach muszą być worki? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? Jak prawidłowo oznaczyć worki i pojemniki – jaki powinny mieć opis?

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkiem.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U 2021, poz. 906), odpady komunalne należy zbierać do pojemników i worków o określonych kolorach i oznaczeniach:

  • odpady z papieru do pojemników lub worków koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
  • odpady opakowaniowe ze szkła do pojemników lub worków koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”;
  • odpady: metale i tworzywa sztuczne do pojemników lub worków koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  • odpady BIO do pojemników lub worków koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 592/XLVIII/2022. Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29 kwietnia 2022 r., poz. 5078) zbieramy:

  • odpady zielone do pojemników lub worków koloru brązowego;
  • odpady zmieszane do pojemników lub worków koloru czarnego.


Worki można nabywać w dowolnych placówkach handlowych. Pojemność worków powinna wynosić maksymalnie do 120 litrów, jednocześnie zgodnie z przepisami BHP należy wypełniać je maksymalnie do 30 kg.

Uwagi dla wypełniających deklarację:

  • Do deklaracji zmieniających i korekt należy obowiązkowo załączyć rachunki za wodę, zgodnie z pouczeniem do deklaracji;
  • Przy wypełnianiu pierwszej deklaracji, ilość wody wpisujemy zgodnie z pouczeniem do deklaracji;
  • Korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik nie może oddawać odpadów biodegradowalnych: BIO kuchennych i zielonych.”

Przydomowy kompostownik – informacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Pliki do pobrania:

Skip to content